Lad os mødes i sang

Opsamling, der peger tilbage på de tidligere udgivelser, så de forskellige kategorier herfra er repræsenteret, men med nye sange. Det femte hæfte i udgivelsesrækken "Mellem kor- og fællessang", der sigter mod den begyndende flerstemmighed i børnekoret, i musiktimen og til morgensamlingen samt som opvarmingsindslag for det mere rutinerede kor.

Hæftets hovedbestanddel er satser, der som i seriens første udgivelse ”Ostinat” helt eller delvist er bygget op af gentagne melodiske figurer, hvilket giver mulighed for hurtig indlæring og stort overskud til at lytte til de øvrige stemmer.

Målgruppe: 2.-10. klasse samt voksne, skoler og musikskoler

Lyt til "Byen" - en af sangene fra bogen hér
Køb hæftet hos Dansk Sang

Træning i fællesskab

"Træning i fællesskab" er en sammenspilsdidaktik, der retter sig mod alle, der underviser i musik og sammenspil, men især mod den, der har rytmisk sammenspil på et niveau, hvor man kan begynde at tale om et band, og hvor de helt basale færdigheder er opnået.

Bogens gennemgående tanke er, at sammenspilsundervisningen som al anden musikundervisning skal indeholde bevidstgørelse, træning og oplevelser, der udvikler eleverne og bringer dem videre.
Videre i retning af at blive bedre musikere i forbindelse med sammenspil, men også videre i retning af at få en større og dybere oplevelse af musikken generelt og af det musikalske fællesskab i sammenspilslokalet samt i den personlige dannelse.

Bogen anviser metoder til at bevare fællesskabet i indstuderings- og øveprocessen, mens der samtidig åbnes mulighed for, at den enkelte musiker gennem sin viden, sin kunnen og sine valg kan sætte sit personlige aftryk på processen og dermed bidrage til helheden.


Køb bogen hos Dansk Sang

Ea og Aiwan

En korcyklus for børne- og ungdomskor frit efter Josefine Ottesens dejlige eventyr "Fjeren og Rosen".

Satserne er et antal gange blevet opført ved korstævner. Her har formen været, at en fortæller danner rammen, og koret synger en sats, når fortælleren er nået til det pågældende sted i historien. Undertiden har der været anvendt virkemidler af teatermæssig karakter undervejs, men det er ikke nødvendigt.

En fin mulighed til almindelig skolebrug kunne være, at historien over en periode i brudstykker fortælles til morgensamling eller læses i klassen, og at musikholdene eller skolekoret med mellemrum optræder med en enkelt sats svarende hertil. Til sidst, når historien er fortalt og alle sangene er sunget enkeltvis, kan man så afslutte med en fortællekoncert, hvor alle sangene er med. Hæfte med eller uden cd.


Køb hæftet hos Dansk Sang

Ostinat

Første hæfte i udgivelsesrækken "Mellem kor- og fællessang", der sigter mod den begyndende flerstemmighed i børnekoret, i musiktimen og til morgensamlingen samt som opvarmningsindslag for det mere rutinerede kor. Materialet egner sig desuden godt til sammensang mellem kor og publikum.

Ostinat består af satser, der helt eller delvist er bygget op af gentagne melodiske figurer, hvilket giver mulighed for hurtig indlæring og stort overskud til at lytte til de andte stemmer.

Målgruppe: 0. - 10. klasse


Køb hæftet hos Dansk Sang

Kanon

"Kanon" er andet hæfte i udgivelsesrækken "Mellem kor og fællessang", der sigter mod den begyndende flerstemmighed i børnekoret, i musiktimen og til morgensamling samt som opvarmningsindslag for det mere rutinerede kor.

Kanon består af en række nye kanonsange i forskellige stilarter, mange af rytmisk tilsnit. En del af sangene er udformet med særligt henblik på at fremme de forskellige stemmegruppers opmærksomhed på hinanden og på kanonsangens væsen.

Målgruppe: 2. - 10. klasse samt voksne

Lyt til "Festkanon" - en af sangene fra bogen:

 
   

Køb hæftet hos Dansk Sang

Quodlibet

Tredje udgivelse i serie af hæfter, som kan bruges i korsammenhæng til opvarmning, opstart af de nye kor eller til egentlige korkoncerter med mulighed for sammensang mellem kor og publikum.

Dette hæfte består af kendte sange, der sunget samtidigt fungerer som flerstemmigt kor.

Målgruppen er 0.-10. klasse.


Køb hæftet hos Dansk Sang

Talekor- og mere nemt flerstemmigt

I børnekoret, i musiktimen og til morgensamling samt som opvarmingsindslag for det mere rutinerede kor.

I dette hæfte introduceres talekoret som en mulighed for at sætte fokus på de musikalske parametre, som til tider i arbejdet med melodiindlæring og klangæstetik kan risikere at blive glemt.

Desuden rummer hæftet en samling satser, der bygger på samme princip som seriens første udgivelse Ostinat.

Målgruppen er 3. 4. 5. 6. klasse.


Køb hæftet hos Dansk Sang

Kor-trappen

Kor-trappen er en samling progressivt ordnede korsatser for børn. Bogens sigte er at øge børns glæde ved flerstemmig sang, idet de som en integreret del af korsangen får indsigt og værktøjer til at overskue musikalske strukturer og evne til at høre og forholde sig til, hvad det er, de selv og resten af koret synger.

Gennem arbejdet med satserne opnår eleverne en større bevidsthed om det melodiske og harmoniske stof og en sikrere tonalitetsfornemmelse. Tonematerialet i korstemmerne udvides langsomt, og den ledsagende tekst, der indleder hver enkelt korsats, giver gradvist eleverne større musikfaglig ballast, der umiddelbart omsættes i praksis.


Køb bogen hos Dansk Sang

Som ringe i vand

I anledning af 150-året for den første friskole oprettet af Christen Kold 1852 i Dalby udskrev Dansk Friskoleforening en sangkonkurrence blandt friskolernes elever og lærere. De tre bedste bidrag samt tre andre sange skrevet til lejligheden blev ved jubilæumsfesten fremført af "Verdens Største Friskolekor" med ca. 250 børn fra 15 friskoler. Sangene er arrangeret for to- og trestemmigt børnekor af Carsten Borbye Nielsen.
Køb hæftet hos
Dansk Friskoleforening
 
Carsten Borbye Nielsen
Havrevænget 3
5762 Vester Skerninge
tlf. 61 46 13 60 email: carsten@kor.dk