Mellem kor og fællessang

Vi skal arbejde med materiale, der er velegnet til at sætte ekstra krydderi på fællessangen, eller som kan bruges til opvarmning eller opstart af det nye kor.

Der vil dels blive præsenteret grydeklart materiale, dels vil kursisterne få redskaber og inspiration til at komponere deres egne små „lejlighedskorsatser” til det nye skoleårs begyndelse, til forældrefesten, til lejrturen, til den første sne, til emneugen, til et tværfagligt tema etc.

Desuden vil vi i mindre omfang beskæftige os med indstudering og direktion set i relation til de konkrete småsatser. Underemner vil være: Dialog. Quod libet. Ostinatsatser. Kanons. Talekor. Over- og understemmer. Stemme og motorikKortrappen - syng og lær!

Alle børnene syntes at det lød så flot med flerstemmig sang - undtagen Finn. Han kunne ikke høre en pind!

Flerstemmig sang med børn bliver ofte et meget produktorienteret foretagende, hvor de forskellige stemmegrupper med fingrene i det ene øre forsøger at lukke den ’irriterende’ andenstemme ude, og hvor børnene gennem korarbejdet ikke udstyres med de nødvendige redskaber til selv at søge musikalsk udvikling og mening. I dette kursus vil vi med udgangspunkt i Carsten Borbye Nielsens musiklærebog Kor-trappen beskæftige os med metodisk at kvalificere børnenes flerstemmige sang, så de som en integreret del af korsangen får indsigt og værktøjer til at overskue musikalske strukturer og evne til at høre og forholde sig til, hvad det er, de selv og resten af koret synger.

Vi vil synge en række progressivt ordnede børnekorsatser og øvelser, der gennem praksis og ledsagende tekstmateriale sætter fokus på f.eks. at lytte og genkende og at orientere sig i et nodebillede samt musikalske begreber som dur og mol, parallelle tertser, højt og dybt, dissonans m.m.. Deltagerne vil desuden blive introduceret til solmisation og improvisationshørelære og få mulighed for at afprøve disse musikpædagogiske redskaber i praksis.

 
Carsten Borbye Nielsen
Havrevænget 3
5762 Vester Skerninge
tlf. 61 46 13 60  email: carsten@kor.dk